No2907童颜巨乳妹子软软子&糯美子拳击手主题健身房秀丰胸肥臀诱惑写真66P软软子秀人网

No2907童颜巨乳妹子软软子&糯美子拳击手主题健身房秀丰胸肥臀诱惑写真66P软软子秀人网

至硫黄亦大热纯阳,能补命门真火不足,龙绘堂《蠢子医》并谓:"硫黄原是火之精,一切湿热它能清。其脉环阴器,故泾溲不利,阴缩而肿。

实者外坚充满,不可按,按之则痛。 然治表者虽宜从散,若形气病气俱虚者,又当补其中气而佐以温解之药,若专于解散,恐肺气益弱,腠理益疏,外邪乘虚而入,病益甚也;治里者虽宜静以养阴,若命门阳虚不能纳气,则参、姜、桂、附之类,亦所必用,否则气不化水,终无济于阴也,至若因于火者宜清,因于湿者宜利,因痰者降其痰,因气者理其气,虽方书条目极多,病本惟风寒、劳损而已,风寒者责在阳实,劳损者责在阴虚,此咳证之纲领。

坤为地,属土,纯阴也。 惟仲景一人,明得阴阳这点真机,指出三阴三阳界限,提纲挈领,开创渡世法门,为群生司命之主。

 而以之治气有余之症,法则可从;若用之于气不足之人,则失之远矣。 其他诸病,皆本经之脉所及。

精耗则阴虚,阴虚则阳邪易犯,故善病温。头倾者,低垂不能举也;视深者,目陷无光也。

 然肺金生于脾,肾水制于土,故治肿胀者必求脾、肺、肾三脏,随盛衰而治得其平,是为权衡之道也。然心系于肺,本不常举,故有乍上乍下;当其气举而上,则为咳为泣也。

Leave a Reply