Vol394女神Flower朱可儿大理旅拍户外学生装大胆撩裙诱惑写真53P朱可儿美媛馆

Vol394女神Flower朱可儿大理旅拍户外学生装大胆撩裙诱惑写真53P朱可儿美媛馆

其汗沾衣,色正黄如蘖汁,则黄汗之所独也。下利后更烦,按之心下濡者,为虚烦也,栀子豉汤主之。

并治虚劳不足,寒疝腹痛者,亦以其虚而寒也。此承上条以明其治也。

 麋,阴兽也,梅及李味酸苦,亦属阴类,孕妇三物合食,则阴气太盛,阳气绝少,故令子青盲也。以泔水洗头,饮一升愈。

二物合食,动脾气而发黄,故不可合食。肺主皮毛,故病则洒淅寒热肤痛也。

 角属木通乎肝,微属火通乎心,宫属土通乎脾,商属金通乎肺,中空有窍,故肺主声。葛洪云:□吻生处,无他草,茎上有毛。

鱼头正白如连珠至脊上,食之杀人。 带下胞中病也,胞中有宿瘀,从气分或寒化,则为白带;从血分或热化,则为赤带;从气血寒热错杂之化,则为杂色之带也。

Leave a Reply