No085白色蕾丝13P嫩模果团网

No085白色蕾丝13P嫩模果团网

一曰伤寒不大便六七日,头痛身热者,与承气汤。风淫末疾,故手足躁乱。

利下不止,心下痞硬,表里不解者,桂枝人参汤主之。今称红汗,得其旨哉!衄家不可发汗,汗出必额上陷,脉紧急,目直视,不能不得眠。

 甚至三阳合并病,是三面受敌矣,法在独取阳明。水邪、热邪结而不散,故名曰结胸。

夫少阳始病,便见口苦、咽干、目眩,先以津液告竭矣。夫阳明主胃实,而有协热利;太阴主下利清谷,又因脉微细而属少阴。

 此非桂枝症,而形似桂枝症,类玉,大宜着眼。若胃口虚热者,用白虎加参,是阳明又有凉补法也。

仲景立方,只有表里寒热虚实之不同,并无伤寒中风杂症之分别,且风寒有两汤迭用之妙,表里有二方更换之奇。病发于阳而反下之,热入因作结胸;病发于阴而反下之,因作痞。

Leave a Reply