No238慕羽茜隔着这美丽的间隙写真集39P慕羽茜爱尤物

No238慕羽茜隔着这美丽的间隙写真集39P慕羽茜爱尤物

经云:胆者中正之官,决断出焉。初发项以上者,三阳受毒,必用铍针刺入疮心四、五分,挑断疔根,令出恶血;随用立马回疔丹,或蟾酥条插入孔内,外以巴膏盖之。

 气在腹者,止之背俞。 [2]穴在腰间两旁,正身直立,有微陷处,用墨点记,合面而卧,  以小艾炷灸七壮,或九壮十一壮,多寡量人,虫即吐泻而出,  急取烧毁远弃,可免复传。

[3]此穴三十外方可灸,不尔反生疾。黄芩 荆芥 赤芍药 菊花 川芎 当归 甘草 白芷 木通谷一钱   右为粗末,以水二盏,煎至一盏,食后服。

[4]从太溪行足跟后,跟中大骨上两筋间,大钟穴也。 少阳胆脉井窍阴,侠溪为荥是穴名,俞原临泣丘墟穴,经归阳辅合阳陵。

[46]从肓门下行第十四椎下,去脊中各三寸半陷中,正坐取之,  [47]从志室下行第十九椎下,去脊中各三寸半,伏而取之,胞肓穴也。[2]宜用生犀饮,清解其热也。

 [4]从中渚由四指本节直上,行手表腕上陷中,阳池穴也。如发热,口渴,便闭,脉沈实者,邪在里也,宜服黄连解毒汤加生大黄一钱五分,葱头五个清之。

Leave a Reply