No007橘CC写真套图41P橘CC飞图网

No007橘CC写真套图41P橘CC飞图网

 崔禹云∶常所啖食耳,益肾气。不必皆须有容色妍丽也,但欲得年少未生乳而多肌肉者耳。

平人喉管二,一通气,一通食。《膳夫经》云∶多食壅气。

 叶如半夏,根如KT,好生阴地,雨滴叶生子,一名,又有斑枝,根苗相似,至秋有花直出赤子,其根敷痈毒,于不食。且足经肾肝之动脉,皆不上行于手,又何故取法于手之尺部而诊肾肝耶?

 似特受异气,禀之自然,非积学所能致也。男子以藏精,女子以系胞,其气与肾通”。

《养生要集》云∶高本王KT升和日夏至迄秋分,节食肥腻饼之属,此物与酒水瓜果相妨,当时不必皆病,入秋变阳消阴息,气至,辄多诸暴猝病疠。又云∶凡腻羹肉汁在釜中掩覆,若经宿,又在盆器中热,盖气不泄者皆杀人。

又云∶鹰勿合生海鼠食,令肠中冷,阴不起。素女曰∶凡人之所以衰微者,皆伤于阴阳交接之道尔。

Leave a Reply